Tabela Odporności Chemicznej Tworzyw Zastosowanych w Wężach

Materiały użyte w produktach (wężach):

 • N.B.R. - Kauczuk akrylonitrylo-butadienowy - rodzaj syntetycznego kauczuku będącego kopolimerem akrylonitrylu i butadienu
 • S.B.R. - Kauczuk butadienowo-styrenowy - polimer otrzymywany z dwóch monomerów, styrenu i 1,3-butadienu.
 • N.R. - Kauczuk Naturalny - uzyskiwany z wodnych dyspersji koloidalnych (lateksów) z kauczukonośnych roślin hodowanych na plantacjach w klimacie tropikalnym.
 • PUR (AU) - Poliuretan AU, Kauczuk uretanowy, poliestrowy AU
 • X.L.P.E. - Polietylen (Typ do Sieciowania)
 • PVC - Poli(chlorek winylu) (polichlorek winylu, PVC, PCW) – polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu.
 • EPDM - terpolimer otrzymywany z monomerów etylenowo-propylenowo-dienowych. Jest elastomerem usieciowanym w procesie wulkanizacji siarkowej lub nadtlenkowej.

Odporność materiału:

 • "A" - doskonała odporność materiału na substancję
 • "B" - odporność materiału na substancję w ograniczonym stopniu
 • "C" - nie zalecane stosowanie
 • "-" - brak danych

Kliknij aby zobaczyć całą tabelę odporności chemicznej w PDF

MEDIUM N.B.R. S.B.R. N.R. PUR (AU) X.L.P.E.
U.P.E
P.V.C. E.P.D.M.
Acetal aldehydu C B B B A - A
Acetamid C - C - A - A
Acetamina C - C - A - A
Acetofenon C - C - A - A
Aceton C A A - A - A
Acetonitryl - - - - A - B
Acetyloaceton C - C - A - A
Aldehyd benzeosowy C B C C A - -
Aldehyd butylu C - C - A - A
Aldehyd octowy C B B B A - A
Akrylan etylu C - C - A - -
Akrylan metylu C C C - A - -
Akrylonitryl C C C - A - C
α-Metylo styren (25°C) C - C - A - C
Alkohol allilowy A A A - B 20°B A
Alkohol amylowy A A A B A 40°A A
Alkohol benzylowy C - A - A 20°B A
Alkohol butylowy A A A C A 40°A A
Alkohol dwuacetonowy C A A B A - A
Alkohol etylowy (etanol) A A A B A - A
Alkohol heksylowy A - A C A - A
Alkohol izopropylowy A A A B A 20°A A
Alkohol propylowy A A A B A 20°A A
Ałun A B A A A 40°A A
Amoniak ciekły A - A C A 60°A A
Anilina C C C - A - A
Anilina dimetylowa C - C C A - B
Arsenian ołowiu A - A A A - A
Azot (gaz) A A A A A - A
Azotan amonu A A A A A 40°A -
Azotan glinu A - A - B - A
Azotan potasu A A A A A 60°A A
Azotan sodu A A A A A 40°A A
Azotan wapnia A A A A A 40°A A
Azotan żelaza A - A - A - A
Benzaldehyd C B C C A - -
Benzen C C C C A - C
Benzen bromu (25°C) C - C - B - C
Benzen izopropylowy (40°C) C - C - A - C
Benzol etylowy C C C - B - C
Benzyna ciężka (Naftalen) C C B C C - C
Benzyna lakowa (White Spirit)
(Spirytus mineralny)
A C C B A - C
Benzyna lekka A - C - A - C
Benzyna (Super) A C C C A - C
Benzyna z 50% benzenem A C C B A - C
Benzyna z 60% benzenem A C C B A - C
Bezwodnik kwasu octowego (20°C) C A B C A - A
Bezwodnik kwasu siarkowego
(trójtlenek siarki)
C - - C C - B
Boraks (Tetraboran disodu) A A A A A 40°A A
Brom C C C B C - C
Bromek potasu A A A - A 40°A A
Butanon (Keton metylowoetylowy) C - B - A - A
Butyl eter C - C C A - C
Carbon Tetrachloride Hydrogen C c C B C - A
Chloran potasu A B A A A 60°A A
Chlorek amonu A A A A A 40°A A
Chlorek baru A - A A A - A
Chlorek benzylu (25°C) C - C - C - C
Chlorek cynku A - A B A - A
Chlorek etylu (dichloroetan) C C C - A - C
Chlorek glinu A - A B A 60°A A
Chlorek fosforu (50°C) C - C - B - -
Chlorek magnezu A A A A A - A
Chlorek metylenu (20° Dichlorometan) C C C C C - C
Chlorek metylu gazowy C C C C B - C
Chlorek potasu A A A A A 60°A A
Chlorek siarki C B - C A - B
Chlorek sodu (sól kuchenna) A A A C A 40°A A
Chlorek wapnia A A A A A 40°A A
Chlorek żelaza A A A B A - A
Chlorobenzen (25°C) C C C C A - -
Chlorodifluoridemetan (25°C) - - - - - - -
Chloroform (Trichlorometan) C C C C A - C
Chlorowodór (37%) C C B - A - A
CO2 (dwutlenek węgla) A A A A A 60°A A
Cukier A - A A A 40°A A
Cyjanek miedzi A - C B A - A
Cyjanek potasu A A A B A 60°A A
Cyjanek sodu (30%) A - A B A - A
Cykloheksan A C C - A - C
Cykloheksanol A C A C A 60°A A
Cykloheksyloamina C C C - A - -
Czterochloran węgla C C C B C - C
Dekahydronaftalen A C C A A - C
Dekalina A C C A A - C
Dichloroetan C C C - A - C
Dichlorometan (25°C) C C C C C - C
Dietyloamina C C C B A 20°B -
Dimetylosulfotlenek (DMSO) C - C - - - A
Diizobutylen - C C - A - C
Dimetyloamina C C C - A 20°B -
Dimetyloanilina C - C C A - B
Dimetyloformamid C C A B A - A
Dimetylosulfotlenek C - C - - - A

Dioksan (tlenek dietylenu 60°C)

C B C C A - A
Dwusiarczek sodu A A A C A 40°A A
Dwusiarczek węgla (CS2) C C B C B - C
Dwutlenek siarki (suchy 60%) C B C B A 60°A A
Epichlorohydryna C - C C A - A
Ester etylowy kwasu propionowego C C A - A 60°A A
Etan etylowo etylanowy A - A - A - A
Etanol A A A B A - A
Etanoloamina - - A - A - A
Eter butylowy C - C C A - C
Eter dietylowy C C C B A 20°B -
Eter etylowy C C C - C - C
Eter naftowy A C C B A 60°A C
Etylobenzen C C C - B - C
Ester etylowy kwasu masłowego C - C - A - A
Ester etylowy kwasu propanowego C C A - A 60°A A
Fenol (Carbolic Acid 60°C) C C C C B 20°B A
Fenol tolneowy (20°C) C C C C B - C
Formalina (40%) B A B B A 40°A A
Fosforan amonu A A A A A 60°A A
Fosforan sodu A A A B A 40°A A
Fosforan krzemu A A A B A 40°A A
Ftalan dibutylowy C C C B A - A
Ftalan dioktylowy C C C - A - A
Furfural C - A - A - A
Furfuranol C - A - A - A
Gazowy chlorek metylu C C C C B - C
Gazowy dwutlenek węgla (CO2) A A A A A 60°A A
Gazowy kwas węglowy A - A A A 60°A A
Glikol A A A B A 60°A A
Glikol dwuetylenowy A A A B A - A
Glikol etylowy A A A B A 60°A A
Glikol etylenowy eter etylenowy A - A - A - A
Glukoza A A A A A 40°A A
H2CO3 (kwas węglowy) A - A A A 60°A A
Heksan A C C B A 20°A C
Heptan A C C B A 20°A A
Isooktan A C C B A - C
Izoforon C - C C A - A
Izopropanol (alkohol izopropylowy) A A A B A 20°A A
Jodek potasu A A A - A 60°A A
Keton metylowo-izobutylowy C C C C A - A
Krezol C C C C C 20°B -
Krzemian sodu A A A B A 40°A A
Ksylen C C C C C - C
Kwas adypinowy A A A - A - A
Kwas akrylowy C - C - C - A
Kwas azotowy 100% C C C C C - C
Kwas azotowy dymiący (100%) C C C C C - C
Kwas azotowy (20% przy 60°C) C C C C A - B
Kwas bromowodorowy (stężony) C - C C C 20°A A
Kwas chlorooctowy (25%) C - C C A - -
Kwas chlorosulfonowy C C C C C - -
Kwas chromowy (25% przy 40°C) C C C - A 40°A B
Kwas cyjanowodorowy B - A B A - A
Kwas cytrynowy A A A A A - A
Kwas fluorokrzemowy (50%) C A C - A - A
Kwas fluorowodorowy (75%) C B B B A 20°B A
Kwas fosforowy (60°C) B A B C A 40°A A
Kwas krezolowy C - C C C - -
Kwas masłowy C - C - A - A
Kwas mrówkowy C B C - A - A
Kwas octowy (100%) - C C C C - C
Kwas octowy Lodowaty (Kwas Octowy 100%) C C B C C - C
Kwas octowy (60%) - C B C C 40°A C
Kwas oleinowy A - - C B A A
Kwas palmitynowy A C B A B 20°A A
Kwas pikrynowy (roztwór alkoholowy) B B B C A 20°A A
Kwas siarkowy dymiący (100%) C B C C C C C
Kwas siarkowy (96% przy 20°C) C B C C A C C
Kwas siarkowy (75% przy 50°C) C B C C A C B
Kwas siarkowy (50% przy 50°C) C B B B A C A
Kwas siarkowy (20% przy 50°C) B B B A A C A
Kwas siarkowy (10%) C B C B A 20°B A
Kwas solny (37%) C - B C A 40°A A
Kwas solny (20%) B - B - A 40°A A
Kwas stearynowy A A A A A 60°A A
Kwas szczawiowy B B A C A 60°A A
Kwas tlenowowodorowy (75%) C B B B A 20°B A
Kwas tłuszczowy A - C A B 60°A A
Kwas winny A A A A A - A
magnez kaustyczny (CCM) A - A A A - A
Merkaptan etylu C - C - A - -
Metanol (alkohol metylowy) A A A B A 40°A A
Metyloamina (roztwór 30% przy 20°C) C B A - A 20°B B
Metyloizobutyloketon C C C C A - A
Mocznik A A A B A 40°A A
Monomer styrenu (20°C) C C B C A - C
Nadboran sodu A - A - A - A
Nadmanganian potasu C B C A A 40°A A
Nadsiarczan amonu A - A B A - A
Nadtlenek wodoru
(Woda utleniona 35% - H2O2)
C C B B - - A
Nafta A C C A A 20°A C
Naftalen C C C B C - C
Naftalina (90°C) C C C B C - C
NaOH B B B B A 40°A A
Nitrobenzen (40°C) C C C C A - A
Nitropropan C B B C A - A
Octan amylowy C C B - B - A
Octan butylu C C C - A - A
Octan cynku A C A C A - A
Octan etanu etylowo etylanowego C A A - A - A
Octan etylu C B C - A - A
Octan izobutylowy C - C - A - A
Octan metylu C - C C A - A
Octan miedzi A - C - A - A
Octan ołowiu A A A A A 60°A A
Octan propylowy C - B - A - A
Octan sodu A - A B A 20°A A
Octan winylu C C C - A - A
Oktan A - C A A - C
Olej bunkrowy A - C - C - C
Olej napędowy A C C B A 40°A C
Olej opałowy A C C B A 20°A C
Olej opałowy ASTM-A (izooktan) A C C B A - C
Olej silikonowy A A A A A 20°A A
Oleum C C C C C - A
Ozon C C C A B 20°A A
Paliwo testowe (White Spirit) A C C B A - C
Parafiny (Alkany) A C C B A 40°A A
Perchloroetylen (20°C) C C C C B - C
Pirydyna C C C C A - B
Płynny Amoniak A - A C A 60°A A
Podchloryn sodu (13%) C C C B B 40°A A
Podchloryn wapnia C C A - A 40°A A
Ropa naftowa A C C A A 20° C
Roztwór alkoholowy B B B C A 20°A A
Roztwór Formaldehydu (40%) (Aldehyd mrówkowy, E240) B A B B A 40°A A
Roztwór wodny amoniaku (40°C) - A - - - - -
Roztwór soli (kuchennej) A A A B A 40°A A
Roztwór wodorotlenku potasu
(ług potasowy)
B - A A A 40°A A
Rtęć A A A A A 60°A A
Saletra amonowa A A A A A 60°A A
Sebacynian dibutylowy C C C C A - A
Sebacynian dioktylowy C C C B A - A
Siarczan A A A B A 40°A A
Siarczan amonu A A A A A 60°A A
Siarczan cynku A - A B A - A
Siarczan magnezu A A A A A - A
Siarczan niklu A A A B A - A
Siarczan potasu A B A A A 40°A A
Siarczan sodu A A A A A 40°A A
Siarczan żelaza A - A B A - A
Siarczek sodu A A A A A 40°A A
Siarczek wapnia A - A A A - A
Smar silikonowy A A A A A - A
SO2 (Suchy 60%) C B C B A 60°A A

Soda kaustyczna
(wodorotlenek sodu 20%)

B B B B A 40°A A

Kwas solny HCl (20%)

B - B - A 40°A A

Kwas solny HCl (37%)

C - B C A 40°A A

Sól rtęciowa

A A A - A 40°A A

Halogenek srebra (Silver Salt)

A B - A A 40°A A

Sól Wapnia

A - A - A - A

Spirits of Nitre
[kwas azotowy] (40°C, 40%)

C B C C - 40°A B

Taniny (kwas taninowy)

C A C C A 20°B A

Terpentyna

A C C C A 20°A C

Tetrachloroetan

C C C - A - C

Tetrahydrofuran

C C C - B - C

Tiosiarczan sodu

A A A B A 40°A A

Toluol (20°C)

A A A B A - C

Trietamina

A - C - A - C

Trietanoloamina (20°C)

A C A C A 20°B A

Trimetyloamina

A - C - A - C

Trójchlorek etylenu

C C C C C - C

Węglan potasu

A A A B A 40°A A

Węglan sodu

A A A B A 60°A A

Woda

A A A A A A A

Woda chlorowa (0,5% chloru)

C C C B A 40°B A

wodorosiarczyn sodu

A A A C A 40°A A

Wodorotlenek amonu

A - A - A 40°A A

Wodorotlenek sodu (20%)

B B B B A 40°A A

Wodorotlenek Wapnia
(Woda Wapienna)

A A A C A 60°A A

Czterochlorek węgla (uwodniony)

C C C B C - C

Potrzebują Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego artykułu?
Chętnie doradzimy.

INTERTECH doradztwo w wyborze węży i złączy
INTERTECH kontakt