Opis Tworzyw Sztucznych Zastosowanych w Wężach i Uszczelkach

NR (kauczuk naturalny)

- guma naturalna posiada wysoką odporność na rozciąganie, zimno i jest elastyczna poza tym ma znakomite właściwości dynamiczne np. wyjątkowo duża odporność na ścieranie. Ponieważ te zalety w takiej kombinacji nie mogą zostać osiągnięte przez syntetyczne elastomery kauczuk naturalny używany jest do dzisiaj. Zakres temperatur od -50 do +80°C. Produkowane są z niego również węże przemysłowe np.: węże do piaskowania. Nie jest odporny na oleje i smary mineralne, promieniowanie UV, ozon i starzenie.

Nazwy handlowe: Smoked Sheets, Crepe, SMR-Kautschuk

NBR (Nitryl)

- Bardzo popularna guma zwana potocznie gumą olejoodporną. Guma ta jest kopolimerem butadienu i akrylonitrylu, procentowy skład tych związków decyduje o jej odporności na oleje i niską temperaturę. Zależnie od mieszanki może pracować od -30°C do +120°C. Guma odporna na oleje silnikowe, opałowe, transformatorowe, smary, płyny hydrauliczne, węglowodory alifatyczne, propan, butan, benzynę, alkohole, wodne roztwory soli, rozcieńczone kwasy i zasady w niewysokich temperaturach, wodę do 60°C. Świetnie pracuje w ścisku, przy dużych ciśnieniach. Guma ta wykazuje niską odporność na oleje i smary silikonowe, płyny hamulcowe na bazie glikolu, ciecze hydrauliczne typu HFD, stężone kwasy i ługi, węglowodory aromatyczne i chlorowane (np. benzen, tri), estry. Wykonuje się z niej węże do olejów i paliwa.

Nazwy handlowe: Perbunan N, Buna N – Niemcy; SKN – Rosja; Chemigum – USA

SBR (Kauczuk butadienowo-styrenowy)

- jest kopolimerem butadienu i styrenu. Guma o właściwościach elastycznych podobnych do kauczuku naturalnego. Wykazuje zwiększoną odporność na działanie czynników atmosferycznych m.in ozonu, wody i wysokie temperatury. Zakres temperatur od -40°C do +100°C. Jest odporna na alkohole oraz kwasy i zasady nieorganiczne. Natomiast jest nieodporna na działanie smarów i olejów mineralnych, benzynę i węglowodory alifatyczne aromatyczne i chlorowane. Stosowana do produkcji węży do wody, trudnościeralnych.

Nazwy handlowe: Ker S – Polska; SKS - Rosja; Ameripol S – USA; Buna Hűls - Niemcy;

Pozostałe nazwy handlowe: Europrene, Cariflex S, Solprene, Carom

EPDM (terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy)

- guma usieciowana w procesie wulkanizacji nadtlenkowej lub siarkowej. Posiada dobrą zdolność do odwracalnej deformacji pod wpływem sił mechanicznych. Guma ta jest odporna na działanie warunków atmosferycznych m.in. na ozon, wodę (zimną i gorącą), lekkie kwasy i zasady, wysoką temperaturę (do +150°C) oraz jest elastyczna w temperaturze do -50°C. Guma ta jest również odporna na działanie detergentów, roztworów mydła i środków piorących i płyny hamulcowe na bazie glikoli. Nie jest odporna na działanie smarów i olejów mineralnych, węglowodorów alifatycznych, aromatycznych i chlorowanych. Dzięki swoim właściwością stała się najczęściej stosowanym surowcem w przemyśle gumowym. Stosuje się ją do produkcji węży do przesyłu gorącej wody, pary, glikolu.

Nazwy handlowe: Nordel, Dutral, Buna EP, Vistalon, Resitrix

IIR (guma butylowa)

- posiada podobnie jak EPDM znakomitą odporność na chemikalia, ozon oraz znakomite właściwości izolacji prądu. Do specjalnych właściwości gumy IIR należy niska przepuszczalność płynów i gazów oraz niskie straty ciśnienia. Zakres temperatur od -50 do +100°C. Stosowana przy produkcji węży do pary jako powłoka zewnętrzna.

Nazwy handlowe: Enjay-Butyl, Hycar-Butyl, Petrotex-Butyl, Polysar-Butyl, Soca-Butyl.

IIR + Cl (Chlor): Esso-Chlorobutyl

IIR + BR (Brom): Esso-Brombutyl

CR (guma chloroprenowa)

- wynaleziona w roku 1931 przez firmę DuPont jako jeden z pierwszych syntetycznych elastomerów. CR jest elastomerem o szerokim spektrum zastosowań i zbalansowanych właściwościach. Jest odporny na promieniowanie UV, ozon, czynniki atmosferyczne i pomimo to funkcjonuje dobrze w środowisku olei mineralnych i wielu chemikaliów. Posiada również znakomitą odporność i wytrzymałość na ogień. Zakres temperatur od -40 do +100°C. Stosowany przy produkcji węży do olejów jako powłoka zewnętrzna.

Nazwy handlowe: Baypern, Butaclor, Denkachloropren, Nairit, Neoprene, Skyprene, Switprene

PTFE – Teflon (Politetrafluoroetylen – Policzterofluoroetylen)

- odporny jest na prawie wszystkie media, niezależnie od tego czy dotyczy to rozpuszczalników, zasad, kwasów, innych płynów lub gazów. PTFE posiada znakomite właściwości ślizgowe i może być używany w szerokim zakresie temperatur od -20°C do 260°C, krótkotrwale do 300°C. PTFE nie należy stosować przy ciśnieniu powyżej 100 bar.

PUR – Polyurethane (kauczuk poliuretanowy)

– elastyczny, odporny na ścieranie

VITON (FPM – FKM - Fluoroelastomer)

- posiada dobrą odporność na wiele olejów, paliw, rozpuszczalników, kwasów i inne agresywne media. Osobno należy podkreślić bardzo dobrą odporność Vitonu na warunki atmosferyczne. W zależności od celu użycia Viton można stosować w zakresie temperatur od -30°C do + 200°C

CSM – Hypalon (kauczuk chlorosulfonopolieterowy)

- Odporność chemiczna podobna do EPDM. Elastyczny kauczuk ze znakomitą odpornością na wszystkie wpływy warunków atmosferycznychi jak również na mocno utleniające chemikalia, gorąco oraz ścieranie. Hypalon można stosować w zakresie temperatur od-40°C do +160°C.

OHASIL 70 (modyfikowany silikonem EPDM-Terpolimerisat)

- Odporny na wysokie mechaniczne obciążenie przy niskich i wysokich temperaturach. Zachowania termiczne odpowiadające jakości gumy silikonowej. Znakomita odporność na warunki atmosferyczne. Przy długotrwałym obciążeniu można stosować do temperatury +195°C, krótkotrwale do +200°C.

Potrzebują Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego artykułu?
Chętnie doradzimy.

INTERTECH doradztwo w wyborze węży i złączy
INTERTECH kontakt