Końcówki wciskane z przyłączem stożkowym - konewkowym

Lista produktów:

Końcówki wciskane z przyłączem stożkowym - konewkowym

Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze produktów

Ko?c?wki najcz??ciej stosowane do popularnych konewek, ?atwe w monta?u i proste w obs?udze. Nie posiadaj? ani gwintu, ani innego zabezpieczenia przed ze?lizgni?ciem, w zwi?zku z czym nie nadaj? si? do stosowania w urz?dzeniach o wi?kszym przep?ywie i ci?nieniu, gdy? ci?nienie mo?e wyrwa? ko?c?wk? z urz?dzenia.

Potrzebują Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego artykułu?
Chętnie doradzimy.

INTERTECH doradztwo w wyborze węży i złączy
INTERTECH kontakt