GEKA plus EK - do Żywności i Wody Pitnej - Oryginalne Złącza

Lista produktów:

GEKA plus EK - do Żywności i Wody Pitnej - Oryginalne Złącza

Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze produktów

GEKA ze Stali Szlachetnej - do Wody Pitnej i Przemys?u Spo?ywczego?  - Oryginalne Z??cza - wi?cej informacji:

Z??cza te przeznaczone s? do przesy?u wysokiej jako?ci wody pitnej. Elementy do takiego transportu, musz? spe?nia? restrykcyjne parametry, zar?wno pod wzgl?dem higieny, jak i przenikania cz?stek z??czy do medium, co badane jest przez instytucje powo?ane w tym celu.

Z??cza te znajd? zastosowanie w przemy?le spo?ywczym i wsz?dzie tam, gdzie konieczny jest transport wody pitnej. ?wietnie sprawdz? si? na kempingach, imprezach masowych, polach namiotowych, czy przy obs?udze mobilnych budek z jedzeniem, lodami czy te? napojami orze?wiaj?cymi.

Z??cza mog? by? stosowane r?wnie? w handlu, czy produkcji ?ywno?ci, oraz w instalacjach s?u??cych do utrzymania czysto?ci w przemy?le spo?ywczym, gdy wymagaj? tego przepisy.

Doskonale nadaj? si? do transportu wody do mycia, czy p?ukania warzyw i owoc?w w przemy?le przetw?rczym.

Z??cza sprawdz? si? w procesie produkcji napoj?w, napoj?w gazowanych, sok?w czy w przemy?le spirytusowym, browarnictwie i winiarstwie.

Potrzebują Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego artykułu?
Chętnie doradzimy.

INTERTECH doradztwo w wyborze węży i złączy
INTERTECH kontakt