GEKA plus E - do Chemii - Stal Szlachetna - Oryginalne Złącza

Lista produktów:

GEKA plus E - do Chemii - Stal Szlachetna - Oryginalne Złącza

Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze produktów

GEKA plus E - ze Stali Szlachetnej - Oryginalne Z??cza - wi?cej informacji:

Z??cza te przeznaczone s? do przesy?u ciek?ych i gazowych substancji chemicznych.

Dzi?ki zastosowaniu odpowiednich materia??w, czyli stali AISI 316 oraz Vitonu, charakteryzuj? si? wi?ksz? odporno?ci? na wiele substancji chemicznych b?d?cych cz?sto niezb?dnym sk?adnikiem w procesach produkcji w wielu bran?ach.

Znajduj? zastosowanie w przemy?le chemicznym, z?otniczym, farmaceutycznym, spirytusowym, w przetw?rstwie i produkcji metali kolorowych, czy w oczyszczalniach ?ciek?w. Z??cza te r?wnie? s? u?ywane zar?wno w przemy?le, jak i w przetw?rstwie spo?ywczym do transportu agresywnych ?rodk?w myj?cych, czy w rolnictwie do transportu ?rodk?w ochrony ro?lin czy nawoz?w. Przy doborze w??y do tych z??czy nale?y upewni? si?, czy materia? z kt?rego jest wykonana uszczelka, jest odporny na okre?lon? substancj? chemiczn?.

Tabela Odporno?ci Chemicznej dla FPM znajduje si? tutaj >>>

Potrzebują Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego artykułu?
Chętnie doradzimy.

INTERTECH doradztwo w wyborze węży i złączy
INTERTECH kontakt