Lista produktów:

ESPIROFLEX - Węże Ogrodnicze - do Podlewania - Mycia

Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze produktów

W tej kategorii znajduj? si? propozycje w??y ESPIROFLEX, polecane do zastosowania w ogrodnictwie, gospodarstwie domowym czy przy hodowli ro?lin ozdobnych, w szklarniach, utrzymania zieleni, trawnik?w. W??e wykonane z r??nych materia??w termoplastycznych, o zr??nicowanej odporno?ci na ci?nienie, temperatur?, do przesy?u g??wnie wody do podlewania, lub utrzymania czysto?ci w ogrodzie.

Tutaj znajd? si? w??e o r??nej budowie, najcz??ciej z wzmocnieniem tekstylnym, t?oczne, jedno lub wielowarstwowe wykonane zazwyczaj najwy?szej jako?ci tworzyw sztucznych. W zale?no?ci od budowy, w??e s? wytwarzane w technologii przeciwdzia?aj?cej za?amywaniu si?, sup?aniu czy skr?caniu si? w??y podczas pracy.

Rozmiary w??y s? dostosowane do wsp??pracy ze z??czami i szybkoz??czami ogrodowymi popularnych marek, w?r?d kt?rych polecamy z??cza k?owe GEKA Plus dost?pne tutaj >>> czy te? kompatybilne z systemem "GARDENA" szybkoz??czki ogrodowe REHAU dost?pne tutaj >>>, lub metalowe szybkoz??czki ogrodowe GEKA Plus "Push-fit" dost?pne tutaj >>>

W??e w zale?no?ci od obszar?w zastosowania posiadaj? niezb?dne atesty, certyfikaty i s? wykonane wed?ug norm obowi?zuj?cych na terenie Unii Europejskiej.

Warto r?wnie? zwr?ci? uwag?, na w??e pozbawione wielu szkodliwych dla zdrowia i ?rodowiska naturalnego substancji, w tym metali ci??kich czy ftalan?w, co ma znaczenie zw?aszcza w rolnictwie i hodowli ro?lin do cel?w spo?ywczych. Dzi?ki temu zmniejsza si? mo?liwo?? transferu tych niebezpiecznych substancji do przeznaczonych do spo?ycia hodowanych w przydomowym ogr?dku, czy te? na dzia?ce rekreacyjnej warzyw i owoc?w.

Wszystkie produkty s? poddawane kontroli jako?ci na ka?dym etapie produkcji, zapewniaj?c najwy?sz? i sta?? jako??.

Nasza firma, INTERTECH jest wy??cznym przedstawicielem producenta ESPIROFLEX na terenie Polski. Zach?camy centra ogrodnicze, hodowc?w i dystrybutor?w ro?lin ozdobnych, czy przedstawicieli sklep?w ogrodniczych do kontaktu i nawi?zaniu wsp??pracy z naszymi doradcami technicznymi

Potrzebują Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego artykułu?
Chętnie doradzimy.

INTERTECH doradztwo w wyborze węży i złączy
INTERTECH kontakt