Lista produktów:

ESPIROFLEX - Węże Sanitarne i Technika Basenowa

Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze produktów

W tej kategorii znajduj? si? propozycje w??y ESPIROFLEX, polecane do zastosowania przy konstrukcji, obs?udze oraz utrzymaniu higieny w basenach p?ywackich, rekreacyjnych czy aquapark?w. Warunki pracy takich w??y, musz? spe?nia? rygorystyczne parametry techniczne, oraz wykazywa? si? odporno?ci? na substancje chemiczne (g??wnie agresywne roztwory wodne), kt?re u?ywane s? do hamowania rozwoju szkodliwych dla zdrowia u?ytkownik?w mikroorganizm?w.

Parametry takich w??y s? regulowane normami i przepisami dotycz?cymi techniki basenowej, takimi jak UNE-EN ISO 3994. Norma ta okre?la wymagania dla trzech rodzaj?w w??y termoplastycznych wzmocnionych spiral? termoplastyczn? do zasysania i odprowadzania wody, s?abych wodnych roztwor?w chemicznych oraz ?ciernych cia? sta?ych i zawiesin, do stosowania w zakresie temperatur otoczenia od -10 ?C do 55 ?C.

Potrzebują Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego artykułu?
Chętnie doradzimy.

INTERTECH doradztwo w wyborze węży i złączy
INTERTECH kontakt